Scientific Paper

Scientific Paper

Mangrana Ventures ha validat l’evidència científica de WtsWrng a través d’una mostra de 400 pacients que entre els mesos d’octubre del 2020 al juliol del 2021 van acudir als serveis d’urgències a l’Hospital Clínic Universitari de...